Weekprogramma

 

im huubheuts27-02-2016

Beste sportvrienden,
Zaterdag 25 februari 2017 ontvingen wij het trieste bericht, dat onze voormalig penningmeester en bestuurslid Huub Heuts, op vrijdag 24 februari, na een kort ziekbed van amper 3 weken, is overleden.
Huub werd in 2002 penningmeester van onze vereniging en mede door zijn inspanningen werd de boekhouding van de vereniging geherstructureerd en geprofessionaliseerd. Door zijn inzet werd toentertijd de basis gelegd van de huidige financieel gezonde status van onze vereniging.
Huub koos ervoor om samen met Gerda te emigreren naar Frankrijk en kon daardoor de functie van penningmeester en bestuurslid niet meer continueren.
Ook na zijn vertrek naar Frankrijk bleef Huub betrokken bij onze vereniging. Hij volgde de verrichtingen van de elftallen nog op de voet en bleef geïnteresseerd in het wel en wee van de vereniging.
Wanneer Huub En Gerda een bezoek brachten aan Nederland stond er steevast een bezoek aan Sportpark “De Werken” gepland om bij te praten en te genieten van de sfeer binnen de club.
Huub was een van de initiatiefnemers van de uitwisseling tussen onze vereniging en de voetbalvereniging St.CYR des Gats uit zijn nieuwe woonplaats. De bezoeken over en weer tussen de beide clubs staan met stip in de analen van de verenging genoteerd en worden nog regelmatig binnen de clubs besproken.
Huub mocht maar 67 jaar worden.

Huub, rust zacht, au revoir,
Wij wensen Gerda en verdere familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

im julessalden23-04-2016

Beste voetbalvrienden,

Afgelopen vrijdag is ons het trieste bericht medegedeeld dat onze nummer 10 Jules Salden is overleden.

Jules is van kleins af aan lid geweest van de voetbalclub. Een paars hart en altijd voor Stevensweert gevochten om 3 punten in de wacht te slepen. Jules was onmisbaar in het elftal en zorgde vaak voor de beslissing. Een speler met enorm veel wilskracht, vechtlust en technisch zeer begaafd. Met zijn rechterbeen beheerste hij een fluwelen trap waarmee hij menig keer het netje wist te vinden. Iedere tegenstander kende de kunsten van Jules. Hij was een dragende speler met ongekende waarde. 

Jules zijn mentaliteit en clubliefde is een voorbeeld voor velen. Een instelling van goud! Ook in de mindere jaren van de club stond Jules vooraan om het elftal en club te dragen. Enkele jaren was Jules aanvoerder van het vlaggenschip van de vereniging.
Naast de trainingen en wedstrijden was Jules ook bereid om een extra handje uit te steken voor Stevensweert. Het helpen organiseren van activiteiten, uitstapjes en acties voor de club. Maar ook een potje bier drinken in de kantine na een training of wedstrijd sloeg Jules niet over. Genieten van de sport en van de gezelligheid!
Het hoogtepunt van zijn voetbalcarrière kwam tot uiting in het kampioenschap van 2014/2015. Stevensweert werd kampioen in de 5e klasse en promoveerde met veel trots een trede omhoog. Hier heeft Jules jaren voor gestreden. 

De legendarische nummer 10 gaat als clubicoon de boeken in en zal voor altijd een plekje krijgen in de vereniging en in ons hart.
Salde, we gaan je enorm missen. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal.

Rust zacht.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit grote verlies een plek te kunnen gaan geven.

im elly04-06-2014

Totaal onverwacht en vol ongeloof bereikte ons afgelopen zondag het droevige bericht dat Elly Smeets is overleden. Elly was pas 70 jaar, waarmee haar overlijden veel te vroeg komt.
Elly vervulde een dertigtal jaren de rol van kantinebeheerder binnen VV Stevensweert. Een functie die zij vol passie en plezier volbracht. Sinds twee jaar was Elly gestopt met het beheren van de kantine. Daarnaast was Elly sinds jaar en dag een der trouwe supporters van de Stevensweerter voetbalteams. Door haar liefdevolle karakter werd zij binnen de vereniging op handen gedragen.
Het bestuur en alle leden van VV Stevensweert wensen Mark, Esther, Tara en Roger, haar naaste familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe om dit zware verlies een plaats te geven.
Het zal een vreemde gewaarwording zijn om Elly in de kantine en op de Stevensweerter voetbalvelden te moeten missen.
Dat Elly moge ruste in vrede….
Fysio+