Weekprogramma

 

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door middel van sponsoring, geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen, opleiden van trainers en leiders binnen onze eigen vereniging en activiteiten te ontplooien.
Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het dorp Stevensweert, de vereniging en haar leden ten goede.

Om de sponsoring binnen onze vereniging in goede banen te leiden en te zorgen voor duidelijkheid richting de sponsoren heeft VV Stevensweert een eigen sponsorcommissie. Deze sponsorcommissie is hét aanspreekpunt voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën.
Aan elke sponsor zal een contactpersoon toegewezen worden waar het contact mee gevoerd zal worden zodat het voor ons, maar ook voor u als sponsor duidelijk is bij wie u moet zijn met uw vragen.

Onze sponsorcommissie bestaat momenteel uit een 4-tal personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan onze vereniging.
  • Don Janssen - Voorzitter sponsorcommissie
    E-mail
  • Petra Jeurninck
  • Remco Hannen - commissielid / technische zaken
    E-mail
Schlossels Financieel advies